Đào Tạo

Ngày đăng: 21/08/2017

Tên Ngành đào tạo • Tiếng Việt: Ngoại Ngữ • Tiếng Anh: Foreign Languages


Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian đào tạo: 4 năm

Địa chỉ:  Khoa Ngoại Ngữ BQLĐATL Trường Đại học Du Lịch Sài Gòn

Cơ sở 1: 160/72 Phan Huy Ích, P12, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

Cơ sở 2: 53/1 Phan Văn Hớn, Đ. Tân Thới Nhất 8, P. TTN, Q.12, Tp. HCM

 

Các ngành đào tạo: Khoa Ngoại ngữ BQLĐATL Trường ĐH Du Lịch Sài Gòn đào tạo sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh và Đông Phương Học. Trong ngành Đông phương học có tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Khoa Ngoại ngữ, BQLĐATL Trường ĐH Du Lịch Sài Gòn đào tạo tiếng Anh, tiếng Nhật, Hàn, Trung cho sinh viên chuyên ngữ của khoa. -Đào tạo tiếng Anh cho toàn bộ sinh viên các khoa không chuyên của BQLĐATL Trường ĐH Du Lịch Sài Gòn ở các bậc đào tạo Đại học. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn trong  Nhà trường.

Ngành Tiếng Anh:  có 2 chuyên ngành: Tiếng Anh (Biên - Phiên dịch) và Tiếng Anh Thương mại. Hiện nay, cùng với xu thế phát triển chung, Tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ toàn cầu và các cử nhân Tiếng Anh BQLĐATL Trường ĐH Du Lịch Sài Gòn có nhiều cơ hội trong việc chọn lựa nhiều các lĩnh vực kinh tế, truyền thông và báo chí liên quan trực tiếp tới việc sử dụng tiếng Anh trong công việc như biên dịch, phiên dịch, dịch thuật, trợ lý …

Ngành Đông Phương Học: Là một trong những ngành giảng dạy các ngôn ngữ được sử dụng nhiều trên thế giới:Tiếng Nhật, Hàn, Trung và cũng là ngành nhiều tiềm năng phát triển. Sinh viên Ngành Đông Phương Học có cơ hội được học tập, rèn luyện và phát triển với các thầy cô giáo đầu ngành ngôn ngữ Tiếng Nhật, Hàn, Trung tại Việt Nam. Đồng thời có cơ hội thực tập chuyên ngành tại nhiều cơ quan, công ty, doanh nghiệp sử dụng Tiếng Nhật, Hàn, Trung theo sự định hướng của các thầy cô giáo

K.N.N