Đội ngũ giảng viên

Ngày đăng: 14/09/2017

Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy khoa Ngoại ngữ


1. Giảng viên đầu ngành Tiếng Anh

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

ThS.Nguyễn Kim Ánh

2

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Hoanh

3

ThS.Hoàng Tiểu Nga

4

ThS.Ngô Kim Phượng

5

ThS.Mai Thị Thúy Phượng

6

ThS.Đoàn Thị Minh Trang

7

ThS.Nguyễn Thị Thu Hằng

8

ThS.Nguyễn Thị Thu Hiền

9

ThS.Dương Thị Nào

10

ThS.Nguyễn Minh Triết

11

CN.Trần Thị Tuyết Hoa

12

CN.Cao Thị Mỹ Hoa


2. Giảng viên đầu ngành Tiếng Hàn Quốc

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

TS.Nguyễn Thị Thùy Linh

2

ThS.Huỳnh Sang

3

ThS.Mai Đặng Mỹ Hiền


3. Giảng viên đầu ngành Tiếng Trung Quốc

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

PGS.TS.Phùng Quý Nhâm

2

ThS.Lý Văn Hà

3

ThS.Lý Ái Tâm

4

ThS.Nguyễn Thị Tú Anh


4. Giảng viên đầu ngành Tiếng Nhật

STT

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1

GS.TS.Nguyễn Thị Hai

2

ThS.Lê Thanh Bình

3

CN.Nguyễn Trường Xuân