Những gương mặt tiêu biểu của Khoa Ngoại Ngữ trong Hội thảo khoa học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

Ngày đăng: 06/10/2017

Thực hiện chủ trương của Ban Giám Hiệu Nhà trường, ngày 30/5/2017 vừa qua, toàn thể Cán bộ, viên chức, giảng viên của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, đã cùng tham dự Hội thảo khoa học năm 2017 với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường trong thời kỳ mới”.


Trên cơ sở đánh giá đúng đắn, xác thực, thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, qua đó nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, động lực, sáng kiến, kinh nghiệm của CBCNV, GV trong việc đề xuất các giải pháp có hiệu quả để góp phần nâng cao chất lượng về công tác nghiên cứu.

Qua tuyển lựa khắt khe của Ban Biên tập và Ban Thư ký hội thảo, BTC đã chọn được 14 bài viết xuất sắc đăng vào Kỷ yếu Hội thảo, trong số đó, chọn ra 8 báo cáo để trình bày tại hội thảo ngày 30/5/2017. Các tác giả của các bài viết là những thầy, cô đã và đang làm việc trong môi trường giáo dục nhiều năm qua tại BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn  nói chung và công tác giảng dạy tại Khoa Ngoại Ngữ  nói riêng. Cụ Thể:

1. Báo cáo 1: Quan niệm Giảng viên về mối quan hệ giữa phẩm chất, năng lực và ảnh hưởng của nó đối với chất lượng giáo dục tại BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn. ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng – Giảng viên Khoa Ngoại ngữ- Đạt giải khuyến khích.

2. Báo cáo 5: Practicaltechniques for language teaching does mother - tongue help studens overcome obstacles in listening skills? (Phương pháp thực tiễn trong việc giảng dạy ngôn ngữ - Dùng tiếng mẹ đẻ để giúp học viên trong kỹ năng nghe) – ThS. Nguyễn Kim Ánh – Giảng viên Khoa Ngoại ngữ- Đạt giải nhì.

Hội thảo đã khép lại sau một ngày làm việc vô cùng nghiêm túc và mở ra hướng đi với niềm tin về việc thực hiện thành công đề án đổi mới trên. Mang một tầm vóc mới và dấu ấn mới từ Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đến Đại học Du lịch Sài Gòn.