Tạp chí Khoa học

Ngày đăng: 27/01/2018

Qua gần hơn 10 năm xây dựng và phát triển,BQLĐATL Trường Đại Học Du Lịch Sài Gòn đã từng bước xây dựng truyền thống học thuật, khẳng định thế mạnh của mình về phương pháp giảng dạy, nghiên cứu dịch thuật, ngôn ngữ, văn hoá, văn học nước ngoài.


Cán bộ, giáo viên, sinh viên Nhà trường đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, ứng dụng vào giảng dạy và học tập ngoại ngữ, được giới chuyên môn đánh giá cao. Những năm gần đây, công tác nghiên cứu khoa học của Trường phát triển mạnh mẽ hơn cả về chất lượng và số lượng.

Nhằm mục đích công bố, giới thiệu các công trình khoa học phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu trên phạm vi cả nước cũng như trong khu vực và quốc tế, BQLĐATL Trường Đại Học Du Lịch Sài Gòn đang xây dựng và phát triển Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ.

Khác với những tạp chí khác như "Ngôn Ngữ", "Ngôn Ngữ và Đời sống", Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ sẽ là diễn đàn trao đổi học thuật về các vấn đề ngôn ngữ và văn hoá, về phương pháp dạy và học ngoại ngữ, dịch thuật, văn hoá và văn học nước ngoài, dành cho đối tượng độc giả là học sinh, sinh viên, giáo viên, và những người nghiên cứu ngoại ngữ. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ gồm các chuyên mục chính là: Lý luận ngôn ngữ, Phương pháp giảng dạy, Văn hoá - Văn học, Dịch thuật, Thông tin - Trao đổi.

Với phương châm khoa học, hiệu quả, hữu ích, phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu ngoại ngữ tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ mong được sự cộng tác tích cực của các nhà nghiên cứu, cán bộ, giáo viên, và sinh viên trong cả nước. Hy vọng rằng với sự vun trồng của cả cộng đồng khoa học Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ sẽ trưởng thành để mãi là người bạn đồng hành tin cậy của tất cả những ai quan tâm đến sự nghiệp phát triển ngoại ngữ.