Tổng quan sứ mệnh và tầm nhìn

Ngày đăng: 14/09/2017

Khoa Ngoại Ngữ – BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn là tiền thân của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn được thành lập cùng với sự thành lập của trường 17 tháng 10 năm 2006. Từ đó đến nay, Khoa đã đào tạo hàng ngàn sinh viên ra trường, đã góp phần tạo nguồn nhân lực giỏi về Ngoại Ngữ cho Khu vực Miền Nam.


Tổng quan

Khoa Ngoại Ngữ – BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn là tiền thân của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn được thành lập cùng với sự thành lập của trường 17 tháng 10 năm 2006. Từ đó đến nay, Khoa đã đào tạo hàng ngàn sinh viên ra trường, đã góp phần tạo nguồn nhân lực giỏi về Ngoại Ngữ  cho Khu vực Miền Nam.

Khoa Ngoại Ngữ – BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn ra đời mở ra cơ hội tốt hơn cho người học có điều kiện học tập ở trình độ cao thuộc các chuyên ngành Ngoại Ngữ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giỏi về Ngoại Ngữ ở khu vực miền Nam nói riêng và Du lịch Việt Nam nói chung. Sự ra đời của Khoa Ngoại Ngữ – BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn cũng tạo thêm cơ hội để khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có của BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của một đại học trọng điểm đa ngành ở miền Nam.

Khoa Ngoại Ngữ bậc Đại học gồm có 2 ngành: Ngôn Ngữ Anh và Đông Phương học; bậc Cao đẳng gồm 4 ngành: Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung; bậc Trung cấp chuyên nghiệp gồm 4 ngành: Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung.  Đây được xem là những ngành nghề thu hút nhân lực hiện nay và đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của đất nước.

SỨ MỆNH

-      Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về ngoại ngữ;

-      Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài, giới thiệu và quảng bá ngôn ngữ cũng như văn hóa Việt Nam ra thế giới, nhằm kịp thời đáp ứng những đòi hỏi, cũng như những nhu cầu ngày càng cao, cùng những quan hệ hợp tác ngày càng đa dạng của xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay; 

-      Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục của đất nước trong xu hướng hội nhập quốc tế.

TẦM NHÌN

-      Đa dạng hóa các loại hình, các chương trình đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

-      Tăng cường mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học; nâng công tác hợp tác quốc tế lên tầm chiến lược và là một trong những mũi nhọn của Khoa.

-      Từng bước nâng cao vị thế và chất lượng của Khoa trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu nguồn nhân lực.