Giảng viên

Những phương pháp thực tiễn trong giảng dạy Ngoại ngữ dùng tiếng mẹ đẻ giúp học viên vượt qua khó khăn kỹ năng nghe

06/10/2017

Sống trong một xã hội đang phát triển, con người phải thay đổi cách sống để đạt được mức sống cao nhất. Người trưởng thành mong muốn học một ngôn ngữ khác như là ngôn ngữ thứ hai ngoài tiếng mẹ đẻ để phù hợp với mục đích cần thiết. Tiếng Anh đã được phổ biến nhất trong việc dạy và học trong nhiều năm ở Việt Nam. Con đường học ngoại ngữ không trơn tru, và có nhiều trở ngại mà những người học phải đối mặt.